Jubileumskomiteen består av

Even Tronstad Sagebakken
Asle Nesland (Venstre) , valgt av kommunestyret
Lill Tony Larsen Ramvik (FrP), valgt av kommunestyret
Frida Grimestad Udøy, BU representant
Johannes Strømberg, BU representant
Bjørn Arve Bentsen, leder av Mandal kirkes 200 års jubileum
Kyrre Jordbakke, rådmann
Alfred Solgaard, kultursjef

Har du innspill eller ideer? Kontakt oss gjerne!

Vi vet at mange der ute sitter med gode forslag og ideer til hvordan vi kan markere 100-åringen. 

Forslag, innspill og ideer ønskes hjertelig velkommen. Send det på e-post til: byjubileet2021@lindesnes.kommune.no så tar vi ideene med oss videre i arbeidet.