Det er nødvendig med smittevernstiltak også i julen, men til glede for mange har regjeringen lempet på noen tiltak for at vi skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

Lindesnes kommune har heldigvis ikke hatt smitte på sykehjem eller i heldøgns omsorgsboliger under koronapandemien. Vi setter stor pris på innsatsen pårørende og beboere gjør med å følge smittevernreglene. Det er viktig at vi fortsetter å ta smittevern på alvor, og følger gjeldende råd og regler for å unngå smitte også i tiden fremover.

Retningslinjer for besøkende

Fysiske besøk i kommunens sykehjem og heldøgns omsorgsboliger må avklares med institusjonen i forkant, og disse smittevernrådene må følges:

  • Hvis du har vært på reise i utlandet må du vente 10 dager før du kan komme på besøk på sykehjemmene i kommunen.
  • Har du symptomer på luftveisinfeksjoner kan du heller ikke komme.
  • Det kan ikke komme flere besøkende enn at 1 meter avstand kan overholdes inne på beboerens rom.
  • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde to meter avstand til personer i risikogruppen.
  • Vi må til enhver tid vite hvem som er i sykehjemmet, derfor vil ytterdørene fremdeles være låst. Ring aktuell avdeling på forhånd, så vil de låse deg inn. 
  • Beboerne kan tas med på tur og hjem til familie.
  • Besøk skal foregå på rommet til pasienten.
  • Besøkende må holde minst en meter avstand til andre pasienter og pleiere i avdelingen.

Besøkende skal desinfisere hender både ved ankomst og avreise.

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene kan bli endret på kort varsel dersom smittesituasjonen endrer seg.

Utover dette anbefaler vi å lese regjeringens smittevernråd for julen.

Videobesøk 

Pårørende som savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger kan også avtale videobesøk. Les mer om videobesøk her.