Vi er takknemlig for alle vikarene som stiller opp for oss og jobber i julehøytiden. Men vi er også bekymret for at eldre, personer i risikogruppen eller våre ansatte skal bli smittet av koronaviruset.

Testing

Derfor er det slik at studenter/vikarer som i jula skal jobbe i våre helse- og omsorgstjenester skal avklare med sin avdelingsleder om det er behov for koronatest før oppstart.

  • Studenter som kommer fra områder med høyt smittetrykk skal ta koronatest
  • Testen tas maks 72 timer før første vakt
  • Studenten informerer avdelingsleder om testsvar før første vakt

Lindesnes kommune ber alle studenter som skal jobbe hos oss om å vise særlig forsiktighet de siste 10 dagene før de skal på jobb.

Dette brevet er sendt til de aktuelle som skal jobbe innen velferd i jula. 

Ha få nærkontakter!

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte: 

  • Ha få nærkontakter
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
  • Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer
  • Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer eller tror at du kan ha vært utsatt for smitte

Bruk av munnbind

Ansatte i hjemtjenesten og institusjonstjenester skal bruke munnbind når de er i kontakt med tjenestemottakere og pasienter når de ikke kan holde en meters avstand. Dette gjelder også ergo- og fysioterapeuter som går inn under den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvilket inkluderer fysioterapeuter med avtalehjemmel.