Årsaken er at kaféområdet har hatt noe vannskade og det er behov for utbedringer.

Vi beklager de ulemper dette gir ansatte og besøkende.

Spørsmål kan rettes til ansvarlig byggdrifter.