Regler for deg som er isolasjon

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres. 

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 2 meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres, for eksempel ved pustevansker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Vask overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 5 døgn etter tegn på symptomer og du er feberfri i minst 24 timer. Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes etter 5 døgn fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Er du fullvaksinert og ikke får symptomer, kan du avlutte isoleringen etter 2 døgn.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Råd til deg som er nærkontakt

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet. Plikten om smittekarantene er opphørt, men vi anbefaler at nærkontakter bør teste seg som forklart under.

Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær

Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan du leve som normalt

Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks

Hvis du er uvaksinert, bør du teste deg med:

 • Selvtest daglig i 7 dager ELLER
 • PCR-test annenhver dag i 7 dager 
 • Ved å gjennomføre den anbefalte testingen kan du leve som normalt dersom du tester negativt. 
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon. Har du tatt en selvtest som er positiv bør du informere kommunen og dine nærmeste, også utenfor husstanden. 
 • Dersom du ikke tester deg bør du avstå fra kontakt med andre i 7 dager. 

Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19 bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme.

Råd til deg som er øvrig nærkontakt

 • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Ha lav terskel for å teste deg dersom du får symptomer.
 • Er du uvaksinert, bør du i tillegg ta en test så snart du får beskjed om at du er øvrig nærkontakt.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du ta kontakt med kommunen.

 

Reisekarantene

Her finner du mer info om reising og reisekarantene

Dersom du er i reisekarantene, må du:

 • Oppholde deg på karantenehotell, på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer som reiser fra EØS, Sveits eller Storbritannia er unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen.