Dette gjelder for de som har testet positivt på selvtest eller PCR-test

Tester du positivt på selvtest eller PCR-test må du i isolasjon. 

Når kan du avslutte isolasjon?

 • Hvis du har symptomer, kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum 6 døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin. 
 • Hvis du ikke har symptomer, kan du avslutte isolasjon når det har gått 6 døgn fra tidspunktet du tok den positive koronatesten. 
 • Du kan avslutte isolasjonen selv om andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.
 • For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolasjon være lenger.

Hva må du gjøre?

Hvis du tester positivt på selvtest, ønsker vi at du registrerer det positive prøvesvaret selv. Registrer både deg selv og dine husstandsmedlemmer. Du kan også registrere for andre.

Registrer positivt prøvesvar.

Ring koronatelefonen hvis du ikke kan klare å registrere prøvesvaret selv.

Hvem bør ta PCR-test?

Hvis du er i en av gruppene under, anbefaler vi deg å ta en PCR-test for å bekrefte resultatet av selvtesten:

 • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
 • Uvaksinerte
 • Personer i risikogrupper
 • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Du som har tre vaksiner trenger ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest. Dette gjelder også deg som har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene.

Bestill PCR-test.

Varsle nærkontakter

Nå er det slik at de som er smittet, selv varsler sine nærkontakter. Det gjøres ikke lenger av koronateamet.

 • Varsle de du bor sammen med, nære venner du har vært tett på og kjærester. 
 • Varsle barnehage og skolen. De vil varsle andre foresatte i den aktuelle klassen/avdelingen.
 • Varsle arbeidsgiver dersom du har vært på jobb, eller skal på jobb og ikke kan komme.
 • Varsle de du har vært sammen med de siste 48 timene før du fikk påvist smitte. Det kan for eksempel være kolleger, venner eller familiemedlemmer du har besøkt eller vært sammen med.
 • Hvis du har deltatt på et arrangement, trenger du ikke å varsle arrangøren. Dersom du hadde med deg en venn, kjæreste eller satt nærme noen du kjenner, bør du varsle dem.

​SMS-varsel

Det er viktig at nærkontaktene dine får korrekt informasjon. Her er et forslag til tekst du kan bruke når du sender informasjon til de som er dine øvrige nærkontakter for eksempel i en SMS: 

Hei. Jeg har testet positivt på koronaviruset, og du er en av mine nærkontakter. Du anbefales å teste deg på dag 3 og dag 5 etter at vi hadde nærkontakt. Vær oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: bli hjemme og test deg. Mvh. 

Når du er i isolasjon gjelder dette:

 • Hold deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du kan være i egen hage eller på egen balkong, veranda eller terrasse.
 • Be om hjelp fra andre til nødvendige ærend.
 • Hold helst minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Du og de du bor sammen med må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge som er i isolasjon blir ivaretatt, selv om dette betyr at en ikke kan holde avstand.

 

 

Dette gjelder for nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære trenger ikke lenger å være i karantene, hvis de tester seg daglig. 

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • I tillegg til testingen anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.
 • Hvis du får symptomer skal du holde seg hjemme og teste deg. 
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvem defineres som tilsvarende nære?
Tilsvarende nære kan være noen du har vært veldig tett på, eller gått mye sammen med de siste 48 timene og som kan ha blitt eksponert for smitte. Det kan for eksempel være venner som har vært på overnatting eller som har vært nærme deg og i samme rom som deg, over lengre tid. Eller en kjæreste. 

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester.

Du finner mer informasjon på helsenorge.no.

Dette gjelder for øvrige nærkontakter

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk. Bestevenner som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, uansett alder.

Hvis du er øvrig nærkontakt gjelder dette:

 • Du skal ikke i karantene
 • Vi anbefaler at du tester deg på dag 3 og dag 5 etter at du hadde nærkontakt med den smittede
 • Vær oppmerksom på symptomer i 10 dager
 •  Ved symptomer: bli hjemme og test deg
 • Hvis du tester positivt, les her

Hvordan gjennomføre karantene

Hvis du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Symptomer på covid-19 i smittekarantenen

Er du i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal du kontakte helse- og omsorgstjenesten for å teste deg.

Se hva som er symptomer på covid-19 her.

Restsymptomer

Restsymptomer er symptomer som er igjen etter isolasjonstiden er over. Det kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Så lenge du har gjennomført isolasjonstiden og har vært feberfri i 24 timer uten bruk av febernedsettende medisin, er det greit å ha enkelte restsymptomer.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre.

Reisekarantene

Kravet om reisekarantene varierer ut fra alder, vaksinasjonsstatus og hvilken farge landet du reiser fra har.

Her finner du mer info om reising og reisekarantene

Dersom du er i reisekarantene, må du:

 • Oppholde deg på karantenehotell, på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer som reiser fra EØS, Sveits eller Storbritannia er unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen.