Regler for deg som er i karantene

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Regler for karantenetiden:

 • Hold økt avstand til andre voksne i husstanden
 • Ikke gå på jobb.
 • Ikke gå på skole eller i barnehagen.
 • Ikke bruk offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i butikk eller apotek.
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.
 • Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
 • De du bor med er ikke i karantene.

Dersom du utvikler symptomer som akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal du kontakte koronatelefonen for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også holde deg hjemme i karantene til den du bor sammen med har fått svar på test.

Les mer om karantene på helsenorge.no

Les mer om karantene på folkehelseinstituttets hjemmeside 

Smittekarantene (nærkontakter)

Alle nærkontakter til en person som er bekreftet smittet med Covid 19 skal i karantene i 10 døgn. Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk symptomer, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt).

Nærkontakter som utvikler symptomer oppfattes som smittet, og må oppholde seg i isolasjon, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.

Voksne som er i karantene bør så langt som mulig holde avstand til andre voksne i husstanden.

Alle nærkontakter bør teste seg. Hvis du tester negativt på PCR-test på dag 7, kan du avslutte karantenen. 
 

 

Fritidskarantene

Det er i covid-19-forskriften gitt enkelte unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt på koronaviruset tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. *

Det innebærer at den som er i innreisekarantene under visse vilkår har anledning til å jobbe selv om vedkommende er i karantene. Når personen ikke er i arbeid, dvs. på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid. 

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler symptomer eller vurderes som smittet av lege.

Kravet om PCR tidligst tre døgn etter ankomst gjelder ikke for utenlandsk helsepersonell som er vaksinert, jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og har testet negativt for koronaviruset med PCR eller antigen hurtigtest ved ankomst til Norge. Dette forutsetter at personene så langt som mulig ikke har nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. 

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntak fra smittekarantene og ventekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Mer informasjon på nettsidene til FHI.

Reisekarantene

Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. Her finner du kart som viser røde og gule land og områder i Europa.

Personer som skal i reisekarantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Det finnes noen unntak. Les mer om unntak fra regelen om karantene her.

Det betyr at dersom du kommer til Norge for å besøke venner, familie eller kjæreste, må du gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell.

Reisende som ankommer Norge i Kristiansand skal på karantenehotell i Kristiansand.   Les mer om karantenehotell i Kristiansand her.

Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10 døgn, selv om du får negativt svar.

Regler for deg som er isolasjon

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres, og de du bor sammen med skal være i karantene.

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 2 meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres, for eksempel ved pustevansker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Vask overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Man må minst være isolert 8 dager etter at man ble syk.