Smittekarantene

Nærkontakter

Alle nærkontakter til en person som er bekreftet smittet med Covid 19 skal i karantene i 10 døgn. Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk symptomer, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt).

Nærkontakter som utvikler symptomer oppfattes som smittet, og må oppholde seg i isolasjon, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.
Alle nærkontakter f.o.m. ungdomsskolealder bør teste seg.
Voksne som er i karantene bør så langt som mulig holde avstand til andre voksne i husstanden.

 

Regler for deg som er i karantene

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Regler for karantenetiden:

 • Hold økt avstand til andre voksne i husstanden
 • Ikke gå på jobb.
 • Ikke gå på skole eller i barnehagen.
 • Ikke bruk offentlig transport.
 • Unngå besøk.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i butikk eller apotek.
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.
 • Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
 • De du bor med er ikke i karantene.

Dersom du utvikler symptomer som akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal du kontakte koronatelefonen for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også holde deg hjemme i karantene til den du bor sammen med har fått svar på test.

Les mer om karantene på helsenorge.no

Les mer om karantene på folkehelseinstituttets hjemmeside 

Regler for deg som er isolasjon

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres, og de du bor sammen med skal være i karantene.

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 2 meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres, for eksempel ved pustevansker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du skal ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Vask overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Man må minst være isolert 8 dager etter at man ble syk. 

Ventekarantene

Ved pågående eksponering over tid, eller ved usikkert tidspunkt for eksponeringen (slik det er i de fleste utbrudd), kan nærkontakter allerede ha rukket å smitte sine husstandsmedlemmer når de settes i smittekarantene.  

For å begrense videre smittespredning, oppfordrer vi derfor husstandsmedlemmer til å være i «ventekarantene» fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Det brukes ventekarantene for husstandsmedlemmer, og eventuelt kjærester, til personer som er definert som nærkontakter. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter. ​

Hvis nærkontakten har utviklet symptomer, er sannsynligheten for at vedkommende er smittet stor. Da må husstandsmedlemmene være i full karantene inntil dette er avklart. 

Personer som er i ventekarantene forholder seg til de samme regler som for karantene. Se regler for karantene over.

Reisekarantene

Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. Her finner du kart som viser røde og gule land og områder i Europa.

Personer som skal i reisekarantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Du trenger ikke gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell dersom:

 • du er bosatt eller eier en bolig i Norge
 • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted, med enerom.

Det betyr at dersom du kommer til Norge for å besøke venner, familie eller kjæreste, må du gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell.  Reisende som ankommer Norge i Kristiansand skal på karantenehotell i Kristiansand. Les mer om karantenehotell i Kristiansand her.

Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10 døgn, selv om du får negativt svar.

Dersom du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge, trenger du ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig.

Mindreårige barn som ankommer Norge alene og ikke har unntak fra karantene, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet.

Dersom du ikke er bosatt i Norge, men eier en bolig eller fritidsbolig, kan du gjennomføre reisekarantenen i boligen. Eierskapet må kunne dokumenteres ved innreisen. Det er tilstrekkelig at én person i en husstand eier boligen, så lenge eier av boligen og resten av husstanden reiser sammen. Unntaket gjelder ikke for flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter og lignende. Det er heller ikke tilstrekkelig at man leier boligen.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes natt til mandag 9. november. (Nytt)

 • Kravet gjelder ikke  for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Les mer om unntak fra regelen om karantene