Slik manøvrerer du i kartet

  • I det enkelte kart kan man enkelt zoome inn i enkeltområder ved å «scrolle».
  • Ved å klikke på bygninger, vil du få opp adresse oppe til høyre.
  • Dersom du vil se forskjellen på gjeldende og nye kretsgrenser: Oppe til venstre kan man på verktøylinje aktivere flere kartlag om man velger Kartlag. Da får man opp en meny med kartlag til høyre for kartbildet. Under «Skolekretser» ligger det fire kartlag – gjeldende og nye kretser for hhv. barneskoler og ungdomsskoler. Man velger kartlag ved å huke av aktuell linje, og dette vil da vises i kartet. Dersom man huker av flere valg samtidig, kan det i noen tilfeller gjøre det vanskeligere å få oversikt. Nye grenser vises med rødt, mens gjeldende med svart.
  • Klikker man på et punkt i kartet (for eksempel på en adresse) vil man få opp informasjon om alle aktive kartlag for området i en fane til høyre.