Søk i kart


I kartet finner du blant annet:

  • oversikt over grenser og eiendomsstørrelse
  • bygningsinformasjon
  • eiendomsinformasjon
  • gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer
  • reguleringsplan, formål og lenke til reguleringsplan og -bestemmelser for gjeldende eiendom/område. 
  • visning av området som vanlig grunnkart, flyfoto eller kombinert visning