Endelig! Endelig kan vi feire 17.mai sammen med alle de vi ønsker å feire sammen med. Uten å tenke på hverken antall eller avstand. For første gang skal vi feire nasjonaldagen vår på en ordentlig måte her i vår nye kommune. Nå kan barna heldigvis feire barnas dag på en skikkelig måte. Igjen kan vi oppleve reveljer, barnetog, opptog og borgertog, og samles til 17.maifrokoster, russefrokost, på ulike skoler, i sentrum, på restauranter eller for å høre på taler rundt omkring i kommunen vår. Endelig kan vi feire nasjonaldagen vår slik vi ønsker å feire den.

Selv om vi nå er forbi koronabegrensninger her i Norge, er det dessverre mørke skyer rundt årets feiring. Putins krig i Ukraina setter til side og utfordrer systemene som ble bygget opp etter 2.verdenskrig. Systemene som ble bygd opp for å hindre nye store kriger. Igjen opplever Europa at et land inntar et annet land med militær makt. Igjen går en leder av et ikke-demokratisk land til krig, basert på løgner og bedrag. Slik det har blitt gjort før.

Metodene er de samme: spre frykt ved å vilkårlig arrestere folk og ved å oppfordre til å angi andre, straffe de som mener noe annet, lage klare «oss mot dem», kontrollere media og informasjon slik at en kan spre sin propaganda og dermed styre hva folk får rede på.

Det er akkurat det motsatte av hva vi feirer i dag, når vi feirer Grunnloven vår. En grunnlov som sikrer at makten er delt, og at vi alle er like for loven. En grunnlov som sikrer at vi kan ytre oss fritt, og at vi har våre ukrenkelige rettigheter, og ikke minst som sikrer oss at vi kan velge våre ledere gjennom frie valg. Vi kan velge våre politiske ledere, fagforeningsledere, borettslagsledere, idrettslagsledere eller foreningsledere helt fritt. Vi kan være uenige, vi kan protestere, og vi kan engasjere oss i saker, styrer eller partier etter hva vi selv brenner for. Det er dette som er demokrati. Det er dette som er folkestyre.

Folkestyre gjennomsyrer oss som land, men det må hele tiden tas vare på, det må dyrkes, for å holde det slik. Det krever at vi deltar og at vi engasjerer oss, det krever at vi er rause med hverandre, og at vi skiller sak og person. Selv i saker som berører oss sterkt.

Situasjonen i Europa i dag viser oss at vi ikke skal ta denne friheten for gitt, den viser at det krever noe av oss alle, for å ta vare på den friheten så mange før oss har ofret så mye for at vi skal ha.

Derfor er det viktig å feire Grunnloven vår, demokratiet vårt og friheten vår. For å minne oss på hvorfor vi har det slik vi har det, hva det betyr for oss, og hvorfor det er viktig å ta vare på.

Vi har flere hos oss som har flyktet fra krig, og som har funnet sin plass og et nytt liv her i vår kommune. Noen er bosatt permanent, andre midlertidig. La oss derfor være rause og inkluderende i vår feiring av nasjonaldagen, slik at alle kan være med å feire vår nasjonaldag og de verdiene som ligger bak.

Jeg ønsker dere alle en riktig god 17.maifeiring, og gratulerer så mye med dagen!

Endelig! Endelig kan vi feire 17.mai sammen med alle de vi ønsker å feire sammen med. Uten å tenke på hverken antall eller avstand. For første gang skal vi feire nasjonaldagen vår på en ordentlig måte her i vår nye kommune. Nå kan barna heldigvis feire barnas dag på en skikkelig måte. Igjen kan vi oppleve reveljer, barnetog, opptog og borgertog, og samles til 17.maifrokoster, russefrokost, på ulike skoler, i sentrum, på restauranter eller for å høre på taler rundt omkring i kommunen vår. Endelig kan vi feire nasjonaldagen vår slik vi ønsker å feire den.

Selv om vi nå er forbi koronabegrensninger her i Norge, er det dessverre mørke skyer rundt årets feiring. Putins krig i Ukraina setter til side og utfordrer systemene som ble bygget opp etter 2.verdenskrig. Systemene som ble bygd opp for å hindre nye store kriger. Igjen opplever Europa at et land inntar et annet land med militær makt. Igjen går en leder av et ikke-demokratisk land til krig, basert på løgner og bedrag. Slik det har blitt gjort før.

Metodene er de samme: spre frykt ved å vilkårlig arrestere folk og ved å oppfordre til å angi andre, straffe de som mener noe annet, lage klare «oss mot dem», kontrollere media og informasjon slik at en kan spre sin propaganda og dermed styre hva folk får rede på.

Det er akkurat det motsatte av hva vi feirer i dag, når vi feirer Grunnloven vår. En grunnlov som sikrer at makten er delt, og at vi alle er like for loven. En grunnlov som sikrer at vi kan ytre oss fritt, og at vi har våre ukrenkelige rettigheter, og ikke minst som sikrer oss at vi kan velge våre ledere gjennom frie valg. Vi kan velge våre politiske ledere, fagforeningsledere, borettslagsledere, idrettslagsledere eller foreningsledere helt fritt. Vi kan være uenige, vi kan protestere, og vi kan engasjere oss i saker, styrer eller partier etter hva vi selv brenner for. Det er dette som er demokrati. Det er dette som er folkestyre.

Folkestyre gjennomsyrer oss som land, men det må hele tiden tas vare på, det må dyrkes, for å holde det slik. Det krever at vi deltar og at vi engasjerer oss, det krever at vi er rause med hverandre, og at vi skiller sak og person. Selv i saker som berører oss sterkt.

Situasjonen i Europa i dag viser oss at vi ikke skal ta denne friheten for gitt, den viser at det krever noe av oss alle, for å ta vare på den friheten så mange før oss har ofret så mye for at vi skal ha.

Derfor er det viktig å feire Grunnloven vår, demokratiet vårt og friheten vår. For å minne oss på hvorfor vi har det slik vi har det, hva det betyr for oss, og hvorfor det er viktig å ta vare på.

Vi har flere hos oss som har flyktet fra krig, og som har funnet sin plass og et nytt liv her i vår kommune. Noen er bosatt permanent, andre midlertidig. La oss derfor være rause og inkluderende i vår feiring av nasjonaldagen, slik at alle kan være med å feire vår nasjonaldag og de verdiene som ligger bak.

Jeg ønsker dere alle en riktig god 17.maifeiring, og gratulerer så mye med dagen!