Hvordan søker du?

Før du søker:

Sjekk ut: 

  • Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunes kart.
  • Arealet som ønskes kjøpt bør være regulert til boligareal.

Hva koster det?

  • Du må betale gebyr for fradeling og oppmåling. Gjelder det en dispensasjon må det betales dispensasjonsgebyr.
  • Du må betale per kvadratmeter for det arealet du skal kjøpe.
  • Du må betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr ved overskjøting.

Hva skjer med søknaden din?

Ved positivt svar blir du kontaktet av kommunen.

  • Du får målt opp og merket den nye eiendomsgrensen.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen og blir tinglyst
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Behandlingstid

  • Det er ingen krav til behandlingstid, men vi behandler søknaden så raskt som mulig.