Hvem kan bruke selvbetjeningsløsningene?

Betalingstjenestene er i hovedsak rettet mot profesjonelle brukere, men det er også produkter som kan være aktuelle for privatpersoner, blant annet bestilling av arkivinformasjon (for eksempel byggetegninger, matrikkelrapport eller naboliste).

Oversikt over hvor du kan bestille de ulike produktene

 

Gratis for privatpersoner: 

Kommunekart   Min Eiendom

Grunnkart med eiendomsgrenser
Flyfoto PDF
Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk
Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser

 

eTorg: 

Grunnkart med eiendomsgrenser
Flyfoto PDF
Naboliste/eierliste
eNabovarsel via Altinn
Byggesaksdokumenter
Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk
Eiendomsinformasjon med kart, vann- og avløpsledninger
Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser
Matrikkelrapport PDF
Restenseopplysninger kommunale avgifter
Solforhold
Kulturminnerapport

 

Infoland: 

Grunnkart med eiendomsgrenser
Flyfoto PDF
Naboliste/eierliste
eNabovarsel via Altinn
Byggesaksdokumenter
Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk
Eiendomsinformasjon med kart, vann- og avløpsledninger
Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser
Matrikkelrapport PDF
Restenseopplysninger kommunale avgifter
Kulturminnerapport

 

ePlassen: 

Naboliste/eierliste
Byggesaksdokumenter

 

Direktebestilling: 

Byggesaksdokumenter
Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk
Eiendomsinformasjon med kart, vann- og avløpsledninger
Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser
Matrikkelrapport PDF

 

Bestilling over skranke, pr telefon eller e-post: 

Grunnkart med eiendomsgrenser
Flyfoto PDF
Naboliste/eierliste
eNabovarsel via Altinn
Byggesaksdokumenter
Kommunale avgifter (ikke renovasjon)
Tilknytningsopplysninger: Vei, vann, kloakk
Eiendomsinformasjon med kart, vann- og avløpsledninger
Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser
Matrikkelbrev - signert utskrift (*)
Matrikkelrapport PDF

Produkt for eiendomsmeglere

eTorg, Infoland og ePlassen: 

Eiendomsopplysning (Meglerpakke)
Restenseopplysninger kommunale avgifter

Produkt til bruk i digitale kartsystemer

eTorg: 

Basiskart/Digitalt grunnkart (SOSI/DXF format)
Digital reguleringsplan (SOSI/DXF)
Ortofoto - georeferert (JPG format)
3D-modell inkl Basiskart
Laserdata - Høydedata

 

Infoland: 

Basiskart/Digitalt grunnkart (SOSI/DXF format)
Digital reguleringsplan (SOSI/DXF)

Leveringstid

De fleste produktene hos eTorg og Infoland er automatisert og leveres i løpet av minutter.

Produkter som krever manuell behandling har leveringstid på inntil 5 arbeidsdager, og litt lengre ved ferieavvikling. Dette gjelder f.eks eiendomsopplysninger (meglerpakker) og utskrift fra byggesaksarkivet.

Alle bestillinger som rettes direkte til kommunen behandles manuelt og har leveringstid på inntil 5 arbeidsdager.

Hva koster det?

Pris og produktsammensetning varierer noe mellom leverandørene. Se leverandørenes bestillingsside.

For å betale kan du velge mellom å registrere deg som kunde eller du kan betale med kort. Noen leverandører støtter også Vipps.  

Ved bestilling direkte til kommunen gjelder kommunens betalingsregulativ, lenke til priser finner du nede på siden under Priser.

Kommunekart - illustrasjon
Kommunekart - illustrasjon

Skrive ut kart selv

Kommunekart inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder av kommunen.

Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn.
Du setter på flere kartlag ved å trykke på boksen "kartlag" oppe i venstre hjørne, etter at du har søkt opp eiendommen. Da kan du se vann- og avløpsledninger, bygninger, veier, veinett, osv. Ved å "klikke" på objektene (veien, ledninger e.l) vil du få opp mer informasjon.
Du har også muligheten til å skrive ut kartet selv. 

Kommunekartløsningen kan fritt brukes av både privatpersoner og foretak, men det er ikke tillatt å benytte utskrift fra løsningen i næringsvirksomhet.  

Min Eiendom

På Min Eiendom finner du eiendomsinformasjon over tomter og boliger du eier. Du må kunne logge deg inn i Id-porten ved hjelp av elektronisk ID. Løsningen er beregnet for privatpersoner.