Hvem kan bruke selvbetjeningsløsningene?

Betalingstjenestene er i hovedsak rettet mot profesjonelle brukere, men det er også produkter som kan være aktuelle for privatpersoner, blant annet bestilling av arkivinformasjon (for eksempel byggetegninger, matrikkelrapport eller naboliste).

Produkter

Produktinnhold

Produkt

eTorg

Infoland

ePlassen

Direktebestilling Lindesnes kommune

Grunnkart med eiendomsgrenser

X

X

 

X

Flyfoto PDF

X

X

 

X

Naboliste/eierliste

X

X

X

X

eNabovarsel via Altinn

X

X

 

X

Byggesaksdokumenter

X

X

X

X

Kommunale avgifter (ikke renovasjon)

X

X

 

X

Tilknytningsopplysninger: vei, vann, kloakk

X

X

 

X

Eiendomsinformasjon med kart, vann- og avløpsledninger

X

X

 

X

Arealplanopplysninger - kart og bestemmelser

X

X

 

X

Matrikkelbrev - signert utskrift (*)

 

 

 

X

Matrikkelrapport PDF

X

X

X

X

Restenseopplysninger kommunale avgifter

X

X

 

X

Solforhold

X

 

 

 

Kulturminnerapport

X

X

 

X

Produkt for eiendomsmeglere

Eiendomsopplysning (Meglerpakke)

X

X

X

X

Restenseopplysninger kommunale avgifter

X

X

X

X

Produkt til bruk i digitale kartsystemer

Basiskart/Digitalt grunnkart (SOSI/DXF format)

X

X

 

 

Digital reguleringsplan (SOSI/DXF)

X

X

 

 

Ortofoto - georeferert (JPG format)

X

 

 

 

3D-modell inkl Basiskart

X

 

 

 

Laserdata - Høydedata

X

 

 

 

 

Den som kjøper og bruker data som inneholder personinformasjon har et personlig ansvar for at bruken er innenfor norsk lov.

Matrikkelbrev og matrikkelrapport viser samme opplysninger. Matrikkelbrevet er Matrikkelrapport viser alle opplysninger om en eiendom, inkludert bygninger og adresser, som er registrert i matrikkelen.

Leveringstid

De fleste produktene hos eTorg og Infoland er automatisert og leveres i løpet av minutter.

Produkter som krever manuell behandling har leveringstid på inntil 5 arbeidsdager og litt lengre ved ferieavvikling. Dette gjelder f.eks eiendomsopplysninger (meglerpakker) og utskrift fra byggesaksarkivet.

Alle bestillinger som rettes direkte til kommunen behandles manuelt og har leveringstid på inntil 5 arbeidsdager.

Hva koster det?

Pris og produktsammensetning varierer noe mellom leverandørene. Se leverandørenes bestillingsside.

For å betale kan du velge mellom å registrere deg som kunde eller du kan betale med kort. Noen leverandører støtter også Vipps.  

Ved bestilling direkte til kommunen gjelder kommunens betalingsregulativ, lenke til priser finner du nede på siden under Priser (snart klar).

Kommunekart - illustrasjon
Kommunekart - illustrasjon

Skrive ut kart selv

Kommunekart inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder av kommunen.

Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn.
Du setter på flere kartlag ved å trykke på boksen "kartlag" oppe i venstre hjørne, etter at du har søkt opp eiendommen. Da kan du se vann- og avløpsledninger, bygninger, veier, veinett, osv. Ved å "klikke" på objektene (veien, ledninger e.l) vil du få opp mer informasjon.
Du har også muligheten til å skrive ut kartet selv. 

Kommunekartløsningen kan fritt brukes av både privatpersoner og foretak, men det er ikke tillatt å benytte utskrift fra løsningen i næringsvirksomhet.  

Min Eiendom

På Min Eiendom finner du eiendomsinformasjon over tomter og boliger du eier. Du må kunne logge deg inn i Id-porten ved hjelp av elektronisk ID. Løsningen er beregnet for privatpersoner.