Plantevernmidler

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til fylket og kommunen.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis, samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Når man har tatt kurs og bestått eksamen er det Landbruksforvaltningen i kommunen som avgjør om du er berettiget autorisasjon og sender forespørsel til Mattilsynet om utstedelse av bevis. Det kan ta 1 - 2 uker før beviset kommer.

Dersom beviset ikke er kommet når det har gått en måned etter bestått eksamen bør du ta kontakt med kommunen. Det samme gjelder dersom du har behov for et midlertidig autorisasjonsbevis mens du venter på beviset fra Mattilsynet.

Gnagermidler

Alle som bruker profesjonelle gnagermidler må ha autorisasjon.

Krav til autorisasjon:

  • Autorisasjon for plantevernmidler.
  • Bestått eksamen for gnagermidler.
  • Eier eller leier landbrukseiendom.