Klage på boligverdi

Hvis du mener boligopplysningene er feil, eller at boligverdien er satt for høyt, kan dette endres hos Skatteetaten. Du kan endre dette på skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller direkte på nettsidene til skatteetaten.

Det er ingen frist. Endringen kan meldes til Skatteetaten når som helst.

Dersom du får medhold i din klage på boligverdi hos skatteetaten så vil kommunen få melding om dette direkte fra skatteetaten.  Dersom endringen medfører at du har rett til å få tilbakebetalt for mye betalt skatt så vil dette beregnes og beløpet inkl. renter vil komme til fratrekk på første faktura etter at tidspunkt for retting.

Klage på kommunal takst

Hvis du mener taksten din er feil, kan du klage på eiendomsskatten.  Klagefristen er 6 uker etter at skatten er skrevet ut.  Utskrivingsfrist er 1. mars hvert år. Innen denne fristen sendes skatteseddel ut og skattelister legges ut til offentlig ettersyn. 

Det kan klages hvert år, men ikke på samme forhold som det er klagd på tidligere.  Forholdene du klager på bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klageskjemaet. 

Klageskjema er tilgjengelig under SKJEMA i klageperioden.  

Betaling av faktura ved klage

Mottatte faktura må betales selv om du har klagd på taksten. Hvis du får medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det som er betalt for mye. 

Dersom dette skulle medføre problemer så er det mulig å søke om betalingsutsettelse. Søknadsskjema for dette finner du under SKJEMA.

Hvordan behandles klagen din?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut.

Klagene behandles av sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes opp eller ned.

Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.