Bjelland barnehage

Bjelland barnehage er en to-avdelings barnehage med avdeling Knøttene 0-3 år og avdeling Trollungene 3-6 år. Barnehagen ligger i nordre del av Lindesnes kommune i Bjelland sentrum, og tilhører Bjelland og Laudal Oppvekstsenter.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Marnarveien 4380, 4536 Bjelland.

Båly barnehage

Et godt sted å være, leke og lære» er vår visjon, og barnehagedagen er lagt opp slik at leken er i fokus gjennom hele dagen. Barna vil møte varme og grensesettende voksne som vektlegger barnas trygghet, trivsel, kunnskap og behov for omsorg. Alle møtes med respekt og blir verdsatt som den de er.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Bålyveien 36, 4521 Lindesnes

Frøysland barnehage

 Frøysland barnehage er en fem-avdelings barnehage som ligger ved Druidenes hus på Frøysland. Barnehagen har inntil 82 plasser. Plassene er fordelt på to småbarnsavdelinger 0-3 år, to avdelinger med barn i alderen 3-5 år og de senere årene har barnehagen også hatt en avdeling med bare skolestartere.


 • Nettside
 • Besøksadresse: Livegen 67, 4517 Mandal 

Heddeland barnehage

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Heddeland i Lindesnes. Heddeland barnehage er en kommunal fem-avdelings barnehage for barn i alderen 0 - 6 år. Vi har to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og tre avdelinger 3-6 år.

Barnehagen er også en del av Øyslebø oppvekstsenter som består av Heddeland barnehage, Øyslebø barneskole og Øyslebø ungdomsskole. Vi samarbeider tett og har fokus på sammenhenger mellom barnehage og skole. 

 • Nettside
 • Besøksadresse: Heddelandsveien 3, 4534 Marnardal

Hestehaven barnehage

Hestehaven barnehage er en kommunal barnehage med 112 plasser. Den ble åpnet for drift 01.03.2005. Vi ligger landlig til, og har kort vei til flotte turområder. Det er gåavstand til sentrum der innbyggertorv/bibliotek ligger. Vi har 3 baser, der 2 av basene er aldersblandet (2-6 år), mens den den siste basen er en småbarnsavdeling (1-2 år).

 • Nettside
 • Besøksadresse: Tjømsveien 39, 4520 Lindesnes 

Kvisla barnehage

Kvisla barnehage har 4 avdelinger:  Nøkkerosa, Dunkjevla, Bekkeblom og Andungen. Nøkkerosa og Dunkjevla har begge barn i alderen 3-6 år. Andungen er en småbarnsavdeling med barn i fra 0 -3 år, og Bekkeblom har barn i alderen 1-4 år.

Barnehagen ligger sentrumsnært i Mandal med et lite vann og flott skogområde rundt. Vi bruker området rundt oss til turer hvor barna får opplevelser i skog og mark. Vi har kort gåavstand til mange av byens fasiliteter som Buen kulturhus, strender, ulike toppturer med utsikt over byen vår.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Kvislakroken 2, 4515 Mandal

Laudal barnehage

Laudal barnehage er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter som ligger nord i Lindesnes kommune. Oppvekstsenteret består av Laudal skole/SFO/barnehage, og Bjelland skole/SFO/barnehage. 

Laudal Barnehage er en kommunal 2-avdelings barnehage. Vi har en 0-3 års avdeling, Lille Måltrost og en 3-6 års avdeling, Fossekallen. Barnehagen ligger i Laudal sentrum, med Laudal skole som nærmeste nabo. Vi har også en plass på Laudal, Dølan, der vi har ei grillhytte, bålplass, utedo og gapahuk.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Konsmoveien 1121, 4534 Marnardal

Skjebstad barnehage

I Skjebstad barnehage har vi 3 avdelinger. Barnehagen ligger på Skjebstad, ca. 2 km. fra sentrum med Valleskogen som nærmeste nabo.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Rundveien 11, 4513 Mandal 

Vigmostad barnehage

Vigmostad barnehage er en kommunal barnehage nord i Lindesnes kommune. Barnehagen har skole og fritidsordning (SFO). «Uansett hvem du er, skal du få det godt hos oss» er vår visjon og holdning til arbeid med hverandre, barna og foresatte.

 • Nettside
 • Besøksadresse: Vigmostad, 4520 Lindesnes