Bruskeland har vært kommunalsjef for oppvekst i Lindesnes kommune siden kommunen ble etablert 1. januar 2020. Før det var han kommunalsjef for oppvekst i Marnardal.

- Jeg har hatt noen fine år og et godt samarbeid med dyktige kolleger innen oppvekst, men har nå funnet ut at jeg ønsker å gå av når jeg fyller 62 år, forteller Bruskeland.​​​​​​​

Brenner for mestring, tidlig innsats og kvalitetsutvikling

Rådmann Kyrre Jordbakke takker Bruskeland for et godt samarbeid, og ønsker han lykke til videre.

- Vi har vært heldige som har hatt Rune med på laget. Han er enormt kunnskapsrik, og han har hjerte og blikk for den enkelte i et godt utviklet system der alle kan oppleve mestring. Dette er viktig for å hindre frafall i skole og arbeidsliv, og dette er noe vi skal ta med oss i det videre arbeidet innenfor oppvekst, forteller rådmannen.

Rune har også vært en god inspirator for faglig utvikling, for digitalisering og tidlig innsats.

- Dette er veldig godt i tråd med kommuneplanen vår, tilføyer rådmannen.

Lyser ut stillingen

Lindesnes kommune er allerede i gang med å finne en etterfølger. Stillingen som kommunalsjef for oppvekst lyses ut nå, og målet er å ha ny kommunalsjef på plass så fort som mulig.

Kommunalsjefen inngår i rådmannens ledergruppe, og blir en viktig bidragsyter for den strategiske utviklingen av kommunen. Kommunalsjefen har det overordnede lederansvaret for tjenesteområdet oppvekst, som består av ni kommunale barnehager, 13 skoler og Familiens Hus som inkluderer PP-tjeneste, helsestasjon, familiesenter, EM-bolig og barnevern.