Planene skal bidra til å:

  • målstyre utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv.
  • forberede de årlige oppdateringene og bakgrunnsdokumentasjon for søknader om spillemidler gjennom prioritert handlingsprogram til nærmiljøanlegg for idretts- og friluftsliv.
  • sikre arealer for lek, friluftsliv og idrett.
  • vise til kommunens eget ansvar for funksjonell og riktig areal- og anleggs utnyttelse.
  • tilrettelegge best mulig for drift og vedlikehold.
  • å bedre muligheter for finansiering av anlegg, aktivitet og arealer.
  • ha fokus mot folkehelse, aktivitet og opplevelser.