Ansvarsområde

  • Overordnet planlegging.
  • Utarbeidelse av kommuneplan, planstrategi og annet overordnet planverk.
  • Bistår i øvrige relevante planprosesser, som økonomiplan, handlingsplan og planprosesser innen temaer som næringsutvikling, folkehelse, velferd, oppvekst med mer.
  • Klima- og miljøansvarlig. Koordinere og samordne kommunens arbeid for å ivareta klima- og miljø lokalt, samt nå lokale klima og miljømål.