Saker til behandling

  • Økonomirapport pr. 31.08.22
  • Årsmelding fra Ungdomsrådet 2021/2022
  • Oppnevning av representanter til Ungdomsrådet 2022-2023
  • Andregangsbehandling av forslag til detaljregulering for Kleven, planID 201505
  • Tiltak for vikarer og redusert bruk av overtid/vikarkontor/redusert sykefravær
  • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - søndagsvalg
  • Søknad om fritak for politiske verv
  • Nyvalg til kontrollutvalget

Du finner sakspapirer og innkalling til møtet i innsynsløsningen.

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan blir tilgjengelig på kommunens nettside når forslaget er lagt fram for kommunestyret.

Se møtet

Du kan se møtet direkte eller i opptak på kommune-TV.

Se sending.