Saker som ble behandlet

  • Tilstandsrapport for grunnskolen 2022
  • Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2022
  • Uttalelse fra Lindesnes kommune til konsesjonssøknadsprosess
  • Renovering Nyplass kunstgressbane ønskes utsatt til 2025
  • Høring av tre regionale planer, Lindesnes kommunes innspill
  • Styrking av rammevilkårene for plasstillitsvalgte
  • Overføring av ubrukte investeringsbevilgninger fra 2022
  • Klagesak Detaljregulering for Kleven
  • Kjøp av Åvik kystfort
  • Deltakelse i Etablerersenteret Agder IKS