Vi er allerede godt i gang med nødvendige forberedelser. Kommuneoverlege Viggo Lütcherath er svært glad for denne meldingen.

Videre vaksinering

Vi forventer å få vaksineleveranse ukentlig deretter, og vaksineringen vil bli gjort i prioritert rekkefølge. Prioritering og rekkefølge for gruppene som skal vaksineres, er gitt av Folkehelseinstituttet. Kommunen har oversikt over antall innbyggere i de ulike gruppene og planlegger vaksinering deretter. Når sykehjemsbeboerne har fått vaksine, er det de andre prioriterte gruppene som står for tur.

Sted og tid for vaksine

Det er foreløpig ikke bestemt hvor og når videre vaksinering skal foregå. Kommunen planlegger ut fra føringer som er gitt av statlige helsemyndigheter. Mye avhenger også av hvordan leveransene fordeles utover våren og sommeren, og hvilken type vaksine vi får levert.

På nyåret kommer vi tilbake med mer informasjon om hvordan personer i prioriterte grupper kan bestille koronavaksine. Det er foreløpig ikke nødvendig å kontakte hverken fastlegen eller kommunen for å bestille vaksine.

Mer informasjon om koronavaksinen

Dere finner mer informasjon om koronavaksinering i Lindesnes i denne artikkelen.