Hvem kan bestille time nå?

Fra mandag 12. juli kan alle over 40 år og de som er mellom 18-24 år bestille time til vaksinering. I tillegg kan ansatte i barnehager, skole og SFO i aldersgruppen 25-39 år bestille time.

Du skal ikke bestille time til andre dose. Du får tilsendt SMS med ny time. 

Alle må bestille time selv, men de må vente til det er deres tur. Vi sender ut sms til de aktuelle aldersgruppene når det er deres tur til å bestille. 

Det er ikke alle som er registrert med riktig mobilnummer i folkeregisteret, så det hender at vi ikke når folk når vi sender ut SMS. Det er derfor viktig å understreke at alle som er i disse gruppene kan bestille time, selv om de ikke har mottatt SMS.

Hvordan fungerer timebestillingen?

 • Du bestiller time via kommunens nettside. Når det er din tur logger du deg inn via MinID (BankID).
 • Du velger selv tidspunkt for vaksinering.
 • Du får bekreftelse på bestilt time på SMS.

Det er ønskelig at flest mulig bestiller time selv digitalt, men det er mulig å ringe Vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å for å få hjelp til dette. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

 

Når kan du forvente at det er din tur?

 • Lindesnes kommune får færre vaksinedoser enn forespeilet. Det innebærer at vaksineringen forsinkes, og at personer i aldersgruppen 25-40 år trolig ikke vil få tilbud om vaksine før i august/september. Det avhenger av antall vaksinedoser kommunen får.  
 • De ulike aldersgruppene bestiller time til vaksinering selv når det er deres tur.

Under ser du prioriteringsrekkefølge og cirka tidspunkt for vaksinering. 

1. Beboere i sykehjem – ferdig vaksinert

2. Alder 85 år og eldre - ferdig vaksinert

3. Alder 75-84 år - ferdig vaksinert

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper i linken under) - ferdig vaksinert 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper i linken under)  vaksinert med 1. dose

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander - vaksinert med 1. dose

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander - vaksinert med 1. dose

8. Alder 55-64 år - vaksineres nå og frem til uke 29 

9. Alder 45-54 år - vaksineres nå og frem til uke 29

10. Alder 18-24 år og 40-44 år (uke 29-31)

11. Alder 25-39 år (august/september)

Les mer om risikogruppene og de som er merket med * her.

Vaksinekontor

Vi har fått nytt vaksinekontor. Adressen er Doneheia 36 på Jåbekk industriområde i Mandal.

Veibeskrivelse:

 • Ta av E39 på Imesletta og sving inn Tregdeveien. 
 • Følg Tregdeveien om lag 1.1 km, før du svinger inn til Jåbekk industriområde på høyre side, på toppen av bakken.
 • Følg veien oppover om lag 300 meter. Vaksinekontoret er første bygg på venstre side, vis a vis Teknisk drift. 
 • Adressen er Doneheia 36.

Om vakinekontoret:

 • Det er ingen trapper og enkelt å komme seg fram
 • Tilrettelagt for rullator- og rullestolbrukere
 • Godt med parkering
 • Trenger du å kjøre helt bort til døren, er det også mulig

Når du skal ta vaksinen:

 • Ingen skal komme til vaksinekontoret uten time.
 • Du skal komme til den tiden du har fått. Ikke kom for tidlig eller for sent. Vi ønsker færrest mulig folk på stedet.
 • Prioriter å møt opp til den tiden du har bestilt.
 • Hvis du har symptomer på koronavirus skal du ikke komme. Ta kontakt med oss på tlf 913 86 228 så ordner vi ny time til deg.
 • Vaksinen settes i overarmen. Bruk bekledning som gjør at vi greit kommer frem på vaksinasjonsstedet.
 • Ta på deg munnbind før du går inn, og ha det på deg til du er ferdig.
 • Vaksinen settes i 1. etasje. Veien inn i lokalet er merket.
 • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20-60 minutter. Normal observasjonstid er 20 minutter.

Har du fastlege i en annen kommune?

Hvis du har fastlege i en annen kommune, kan henvende seg til vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å få time til vaksinasjon. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

Prioriteringsrekkefølge kritisk helsepersonell

FHI og Statsforvalteren har gjort innstramminger i vaksinepraksis for helsepersonell. Det har medført at prioriteringsrekkefølgen for kritisk helsepersonell i Lindesnes kommune er endret. I den reviderte vaksinasjonsplanen er det flere grupper som ikke lenger vil bli prioritert for vaksinen, og som må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Prioriteringsrekkefølge for kritisk helsepersonell, revidert plan etter innstramning og presisering fra FHI og Statsforvalteren:

 1. Personell på fastlegekontorene (stort sett fullvaksinert)
 2. Legevakt og smittelegevakt (stort sett fullvaksinert)
 3. Personell i sykehjem og hjemmetjeneste (noe gjenstår)
  a. De tre sykehjemslegene
  b. SykepleiereHelsefagarbeidere
  c. Andre med direkte pasientkontakt. (eks. rengjøring og kjøkken)
  d. Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *.
 4. Personell i rustjenesten og i fengselet, koronateamet corona-vaksinatører (har fått 1. dose)
 5. Personell på helsestasjon
 6.  Fysioterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende
 7. Utvalgte tannleger og tannhelsepersonell **
 8. Personell i habiliteringstjenesten
 9. Service, helse og velferd, bedriftshelsetjenesten, barnevern

De som tidligere var i gruppe 5, 6, 8 og 9 kan etter den siste innstramningen ikke lenger prioriteres for vaksine, men må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

** Kommunen har valgt å tilby vaksine til det offentlige tannlegekontoret og enkelte spesialtannleger for å opprettholde kapasitet til å behandle pasienter som ikke kan vente hvis et kontor skulle rammes av karantene og isolasjon.

* Dette gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kriterier for utvelgelse - fra vaksinasjonsveilederen:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

 

 

Intervall mellom første og andre dose

Tidligere var det seks uker mellom første og andre dose. Nå er intervallet økt til 12 uker mellom første og andre dose.

Ingen timeavtaler som allerede er gjort endres som følger av at intervallet er økt. Hvis du allerede har fått time til andre dose, skal du forholde deg til tidspunktet du har fått.

Du skal ikke bestille time til andre dose. Du får tilsendt SMS med ny time når du har fått første dose.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her og lese mer om koronasertifikatet.

Du kan bruke sertifikatet til å:

 • Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.

 • Unngå karantene, test før innreise, test på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge. Krav: Du må være fullvaksinert eller ha gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

 • Delta på kystcruise innenlands med krav om koronasertifikat. Krav: Du må være beskyttet. Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 14 uker siden eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.

 • Delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. Krav: Du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar nyere enn 24 timer. 

Ikke-digital bruker?

Hvis du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand. På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp.

Dersom du har et digitalt sertifikat er det ikke nødvendig med en utskrift av sertifikatet.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Det kan ta cirka en uke før du mottar sertifikatet, avhengig av postgang. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Vaksinasjon beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Koster vaksinen noe?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Den gis i to doser.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Det er naturlig at noen er avventende før vi vet mer om de vaksinene som er i utviklingsprosessen. Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har slik at alle selv kan ta et informert valg.  

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.