Vaksinekontor

Vi har opprettet et midlertidig vaksinasjonslokale i Hald internasjonale skole i Mandal. Adressen er Halseveien 37.

 • Det er ingen trapper og enkelt å komme seg fram
 • Tilrettelagt for rullator- og rullestolbrukere
 • Godt med parkering
 • Trenger du å kjøre helt bort til døren, er det også mulig

Når du skal ta vaksinen:

 • Ingen skal komme til vaksinekontoret uten time.
 • Du skal komme til den tiden du har fått. Ikke kom for tidlig eller for sent. Vi ønsker færrest mulig folk på stedet.
 • Prioriter å møt opp til den tiden du har fått.
 • Hvis du har symptomer på koronavirus skal du ikke komme. Ta kontakt med oss på tlf 913 86 228 så ordner vi ny time til deg.
 • Vaksinen settes i overarmen. Bruk bekledning som gjør at vi greit kommer frem på vaksinasjonsstedet.
 • Når du kommer til vaksinekontoret vil du bli tatt godt imot.
 • Vi spør om du har feber, er forkjølet eller har andre symptomer på koronavirus.
 • Du får utdelt et munnbind som du skal ha på deg til du er ferdig.
 • Vaksinen settes i 1. etasje. Veien inn i lokalet er merket.
 • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20-60 minutter. Normal observasjonstid er 20 minutter.
 • Når observasjonstiden er ferdig får du time til andre vaksinedose.

Frivillige vil bistå med alt fra kø-organisering, til observasjon av vaksinerte og annet arbeid knyttet på vaksinasjonsstedet; Mandal Sanitetsforening avdeling Mandal og Bjelland, Spangereid Helselag og frivilligsentralene i Marnardal, Lindesnes og Mandal.

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Vaksinekalenderen viser et anslag for når det er din tur til å få vaksinen. Dette estimatet er basert på at vi får 300 vaksinedoser fra Pfizer hver uke. Dersom vi får flere vaksinedoser, vil vaksineringen gå fortere. Vi er klare til å øke takten på vaksineringen så snart vi får flere vaksiner. Vi presiserer at tallene er veldig usikre og gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå.

 • Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsboliger - ferdigvaksinert
 • Innbyggere 85+: midten - ferdigvaksinert
 • Innbyggere 84-75 - fullføres uke 13
 • Innbyggere 74-65 år - vi regner med å være ferdige med denne gruppen i uke 18
 • Vi vaksinerer innbyggere i høyrisikogrupper under 65 år med høy risiko for alvorlig forløp samtidig som vi starter vaksineringen i aldersgruppen 74-65 år.
 • Personer 18-65 år i risikogrupper: vaksineres av fastlegene fra mai (et meget usikkert estimat)
 • Helsepersonell: Midten av januar – pågår fortsatt 
 • Gruppevaksinasjon 18-65 år: så snart det er tilgjengelige vaksiner

Vaksinasjonskalender 26.02.21.JPG

 

Prioriteringsrekkefølge innbyggere

Dette er prioriteringsrekkefølgen, med de øverst prioriterte først: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. Alder 55-64 år i risikogrupper (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år i risikogrupper 
 7. Alder 18-44 år i risikogrupper
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres sammen med beboere i sykehjem og personer som er 85 år og eldre. 

Personer under 65 år i risikogruppen trenger ikke ta kontakt med kommunen. Vi har bedt fastlegene om å melde inn hvem av disse som har behov for vaksine. 

Risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

Prioriteringsrekkefølge kritisk helsepersonell

FHI og Statsforvalteren har gjort innstramminger i vaksinepraksis for helsepersonell. Det har medført at prioriteringsrekkefølgen for kritisk helsepersonell i Lindesnes kommune er endret. I den reviderte vaksinasjonsplanen er det flere grupper som ikke lenger vil bli prioritert for vaksinen, og som må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Prioriteringsrekkefølge for kritisk helsepersonell, revidert plan etter innstramning og presisering fra FHI og Statsforvalteren:

 1. Personell på fastlegekontorene (stort sett fullvaksinert)
 2. Legevakt og smittelegevakt (stort sett fullvaksinert)
 3. Personell i sykehjem og hjemmetjeneste (noe gjenstår)
  a. De tre sykehjemslegene
  b. SykepleiereHelsefagarbeidere
  c. Andre med direkte pasientkontakt. (eks. rengjøring og kjøkken)
  d. Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *.
 4. Personell i rustjenesten og i fengselet, koronateamet corona-vaksinatører (har fått 1. dose)
 5. Personell på helsestasjon
 6.  Fysioterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende
 7. Utvalgte tannleger og tannhelsepersonell **
 8. Personell i habiliteringstjenesten
 9. Service, helse og velferd, bedriftshelsetjenesten, barnevern

De som tidligere var i gruppe 5, 6, 8 og 9 kan etter den siste innstramningen ikke lenger prioriteres for vaksine, men må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

** Kommunen har valgt å tilby vaksine til det offentlige tannlegekontoret og enkelte spesialtannleger for å opprettholde kapasitet til å behandle pasienter som ikke kan vente hvis et kontor skulle rammes av karantene og isolasjon.

* Dette gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kriterier for utvelgelse - fra vaksinasjonsveilederen:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

 

 

Registrer deg for vaksine

Hvis du er over 65 år og ønsker å ta koronavaksinen, ber vi deg registrere deg på nettsiden vår her.  Om du ikke har mulighet til å gjøre det selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid.

Du kan få hjelp til å registrere deg ved å ringe 468 38 068. (Åpningstid er mandag - fredag kl. 09-11 og 12-14)

Vi vaksinerer befolkningen i prioritert rekkefølge, og starter med de eldste først. Vi tar kontakt med deg når det er din tur.

Kommunen vil ta kontakt med de som ikke har registrert seg, med tilbud om vaksine. 

Hvis du er under 65 år og i en risikogruppe får du tilbud om vaksine og innkalling av din fastlege. Fastlegen vil også være den som vaksinerer deg.

Hvis du er under 65 år og ikke er i en risikogruppe, vil etter hvert få tilbud om vaksine. Du vil få mulighet til å bestille time på nett eller på telefon. Foreløpig er det usikkert når dette blir.

 

Har du fastlege i en annen kommune?

Hvis du har fastlege i en annen kommune, kan henvende seg til vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å få time til vaksinasjon. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Vaksinasjon beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Koster vaksinen noe?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Den gis i to doser. Dose to gis etter 21 dager.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Det er naturlig at noen er avventende før vi vet mer om de vaksinene som er i utviklingsprosessen. Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har slik at alle selv kan ta et informert valg.  

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.