Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Vi har oppdatert vår vaksinekalender. Den viser et anslag for når det er din tur til å få vaksinen. Dette estimatet er basert på at vi får 300 vaksinedoser fra Pfizer hver uke. Dersom vi får flere vaksinedoser, vil vaksineringen gå fortere. Vi er klare til å øke takten på vaksineringen så snart vi får flere vaksiner. Vi presiserer at tallene er veldig usikre og gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen vi har nå.

 • Sykehjemsbeboere og eldre i omsorgsboliger: ferdigvaksinert
 • Innbygger 85+: midten av januar – i løpet av februar
 • Innbyggere 84-75: februar – mars
 • Innbyggere 74-65 år: slutten av mars- ut mai
 • Vi vaksinerer innbyggere i høyrisikogrupper under 65 år med høy risiko for alvorlig forløp samtidig som vi starter vaksineringen i aldersgruppen 74-65 år.
 • Personer 18-65 år i risikogrupper: vaksineres av fastlegene fra mai (et meget usikkert estimat)
 • Helsepersonell: Midten av januar – ut april
 • Gruppevaksinasjon 18-65 år: så snart det er tilgjengelige vaksiner

Vaksinasjonskalender 26.02.21.JPG

Vaksinasjonskalenderen er oppdatert 26.02.21

 

Prioritering

Dette er prioriteringsrekkefølgen, med de øverst prioriterte først: 

 1. 1Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. Alder 55-64 år i risikogrupper (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år i risikogrupper 
 7. Alder 18-44 år i risikogrupper
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres sammen med beboere i sykehjem og personer som er 85 år og eldre. 

Personer under 65 år i risikogruppen trenger ikke ta kontakt med kommunen. Vi har bedt fastlegene om å melde inn hvem av disse som har behov for vaksine. 

Risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

Registrer deg for vaksine

Hvis du er over 65 år og ønsker å ta koronavaksinen, ber vi deg registrere deg på nettsiden vår her.  Om du ikke har mulighet til å gjøre det selv, så anbefaler vi på det sterkeste å spørre familie eller venn om hjelp. Registrering på nett tar kort tid.

Du kan få hjelp til å registrere deg ved å ringe 468 38 068. (Åpningstid er mandag - fredag kl. 09-11 og 12-14)

Vi vaksinerer befolkningen i prioritert rekkefølge, og starter med de eldste først. Vi tar kontakt med deg når det er din tur.

Kommunen vil ta kontakt med de som ikke har registrert seg, med tilbud om vaksine. 

Hvis du er under 65 år og i en risikogruppe får du tilbud om vaksine og innkalling av din fastlege. Fastlegen vil også være den som vaksinerer deg.

Hvis du er under 65 år og ikke er i en risikogruppe, vil etter hvert få tilbud om vaksine. Du vil få mulighet til å bestille time på nett eller på telefon. Foreløpig er det usikkert når dette blir.

 

Har du fastlege i en annen kommune?

Hvis du har fastlege i en annen kommune, kan henvende seg til vaksinetelefonen tlf 46 83 80 68 for å få time til vaksinasjon. Telefonen har åpent kl. 09-11 og 12-14 alle hverdager.

For deg som skal vaksineres på vaksinasjonskontoret

Vi har opprettet et midlertidig vaksinasjonslokale i Mikkelsmyrveien 2 på Skinsnes i Mandal. Ingen skal møte opp her uten time.

Hvis du er kalt inn til vaksinering her: 

 • Når du kommer til vaksinekontoret ved Lindesnes læringssenter vil du bli tatt godt imot.
 • Vi spør om du har feber, er forkjølet eller har andre symptomer på koronavirus.
 • Du får utdelt et munnbind som du skal ha på deg til du er ferdig.
 • Vaksinen settes i 2. etasje. Veien til lokalet er merket.
 • Det er heis og mulighet for å benytte rullestol.
 • Når du har fått vaksinen skal du sitte til observasjon i 20-60 minutter. Normal observasjonstid er 20 minutter.
 • Når observasjonstiden er ferdig får du time til andre vaksinedose.

Frivillige vil bistå med alt fra kø-organisering, til observasjon av vaksinerte og annet arbeid knyttet på vaksinasjonsstedet; Mandal Sanitetsforening avdeling Mandal og Bjelland, Spangereid Helselag og frivilligsentralene i Marnardal, Lindesnes og Mandal.

Koster vaksinen noe?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Den gis i to doser. Dose to gis etter 21 dager.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Vaksinasjon beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Det er naturlig at noen er avventende før vi vet mer om de vaksinene som er i utviklingsprosessen. Vi skal informere om hvordan effekten er og hvilke bivirkninger de godkjente vaksinene har slik at alle selv kan ta et informert valg.  

Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom.