Allerede i morgen, onsdag 6. desember, starter vaksineringen, og innen fem dager skal alle 96 dosene være satt.

- Dette er en stor dag. Det kjennes veldig godt å være i gang med å vaksinere befolkningen, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath og vaksinekoordinator Carina Kaasene.

Dette er bare første leveranse. Fremover vil kommunen få vaksinedoser levert ukentlig, og vaksineringen skjer fortløpende gjennom våren. Det er usikkert hvor mange doser som blir levert, men hvis kommunen får rundt 100 doser ukentlig, vil alle høyest prioriterte grupper være vaksinert i løpet av våren.

Hvem prioriteres først?

Det vil være mange personer som i løpet av kort tid skal vaksineres. Vaksinering vil foregå i prioritert rekkefølge. Dette fordi det i starten vil være et begrenset antall doser tilgjengelig.

Den første gruppen som får vaksine er beboere på sykehjem. Gjennom kartlegging ble det klart at 97 prosent av beboerne på sykehjemmene ønsker å ta koronavaksinen. Disse vil bli vaksinert i løpet av de neste to ukene. Vaksinen blir satt av sykepleiere på sykehjemmet de dagene hvor lege er til stede.

Når beboerne på sykehjem er vaksinert, vil personer som bor i heldøgns omsorgsbolig og andre omsorgsboliger bli vaksinert. Etter dette er det aldersgruppene over 95 år, over 85, over 75 og over 76 som prioriteres. Videre personer i aldersgruppen 18-64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer. Til sammen utgjør de prioriterte gruppene om lag 4.400 personer.

Vaksinering av helsepersonell

Parallelt med vaksineringen av de prioriterte gruppene vil helsepersonell som er i nærkontakt med pasienter få tilbud om vaksinen. Vaksinering av helsepersonell starter i neste uke.

Om vaksinen

Koronavaksine er gratis og frivillig å ta. Den gis som to doser.

Vaksinene oppbevares i et medisinsk kjøleskap som holder en temperatur på minus 72 grader. Den må brukes innen fem døgn etter at den er tatt ut fra kjøleskapet. Når vaksinen skal settes blir de fraktet i kjølebokser ut til vaksinasjonsstedene.

Når og hvor skal andre ta vaksinen?

Det er foreløpig ikke bestemt hvor eller når andre prioriterte grupper skal bli vaksinert. Kommunen vil informere om dette så snart det er klart. Vi oppfordrer innbyggerne til å følge med på kommunens nettside for informasjon.

Hvorfor vaksinerer vi?

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Mer informasjon om koronavaksinen

Du finner mer informasjon om koronavaksine på disse nettsidene:

Lindesnes kommune - koronavaksine

Folkehelseinstituttet

Statens legemiddelverk