Hva kan krisesenteret hjelpe deg med?

 • Et trygt og sikkert oppholdssted
 • Individuelle samtaler
 • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
 • Informasjon om dine rettigheter og muligheter
 • Hjelp til å kontakte det offentlige hjelpeapparatet eller andre instanser
 • Støtte og praktisk hjelp
 • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
 • Bistand og følge til offentlige etater/ andre hjelpere ved behov
 • Tolketjeneste
 • Advokatvakt – telefon: 41 61 68 99
 • Mulighet for kennelopphold til beboers kjæledyr (se Vold mot dyr)
 • Mødregruppe der foreldreveiledning er i fokus
 • Egne rettigheter for barn som er tilpasset deres særskilte behov
 • Aktivitetstilbud
 • Oppfølging etter oppholdet
 • Undervisning og veiledning til hjelpeapparatet, skoler, publikum

Klikk og les mer om Sørlandet Krisesenter