Kontakt kommunens kriseteam

På dagtid kan du ringe kommunens sentralbord 38 25 70 00

Utenom kontortid må du kontakte Legevakta på telefon 116117, så vil de videreformidle kontakt med Kriseteamet