Vaksinen fra AstraZeneca er brukt over store deler av verden, uten at det har vært andre bekymringer. Vi stanser for å være føre-var, og avventer avklaring fra FHI og Helsedirektoratet.