Årsak til planendring

Hensikten er å tilpasse de øvre delfeltene for å optimalisere næringsarealet. Planeringshøyden for delfeltene senkes med inntil 14 m med mål om en bedre terrengtilpasning og mindre synlighet fra omkringliggende områder.

Plandokumenter

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister

Klage

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §1-9 i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. En ev. klage må fremsettes skriftlig innen fristen. 

  • E-post: post@lindesnes.kommune.no, eller
  • Brevpost: Lindesnes kommune, Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.

Frist for innsending av eventuell klage er 13.07.24.