Årsak til planendring

Byggegrense og kotehøyde er endret for å justere plasseringen av ny hytte på tomt nr. 8 i Jenteviga. Det innebærer endring i plankart og bestemmelser. Utvalget mener at endret plassering vil gi et bedre resultat med blant annet bedre avstand til vei, uten at naboers situasjon er vesentlig endret.

Plandokumenter

Mer informasjon og tilhørende plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister.

Planregisteret finner du her

Klage

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 

Du sender inn kommentar/ merknader via elektronisk skjema. Logg deg inn via ID-porten, fyll ut skjemaet og velg det saken du ønsker å sende inn en kommentar på. 

Si din mening her

Alternativt kan du sende via e-post eller brevpost: 

  • post@lindesnes.kommune.no
  • Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Kunngjøring av planvedtak – Endring av reguleringsplan for Lande Midtmarka hyttefelt, planID 160"

Frist for å klage er 03.06.23