Årsak til planendring

Justeringer er gjort i kart og formål bl.a. for å skille mellom åpen/ubebygd brygge og bryggeareal med mulighet for å bygge lager-/redskapsboder, og for å flytte byggemulighet lenger bort fra sjøen. I tillegg er fire hyttetomter inkludert i bestemmelse med krav til utforming av bygg i tradisjonell sørlandsstil.

Plandokumenter

Mer informasjon og tilhørende plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister.

Planregisteret finner du her

Klage

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. En eventuell klage må sendes skriftlig via e-post eller brevpost.

Du sender inn kommentar/ merknader via elektronisk skjema. Logg deg inn via ID-porten, fyll ut skjemaet og velg det saken du ønsker å sende inn en kommentar på. 

Si din mening her

Alternativt kan du sende via e-post eller brevpost: 

  • post@lindesnes.kommune.no
  • Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Endring av reguleringsplan for Launes hytteområde, planID 201502"

Frist for å klage er 03.06.23