Områderegulering for Sandnesheia

Det er foretatt en endring i rekkefølgekravet om g/s-vei fram til barnehagetomta. Ytterligere to delområder, B1-1 og B4, blir regulert med kombinert formål bolig/tjenesteyting. Det er i tillegg gjort mindre tekniske justeringer i plandokumentene.

Plan og vedtaksdokumenter

Njervesanden

Endringen har hensikt å utvide friområde FR1 til å inkludere A1 - Forretninger som utgår. Det etableres byggegrense for toalettanlegg, og formål for parkering med tilhørende byggegrense. Størrelse av p-plassen vil kunne justeres etter behov. 

Plan og vedtaksdokumenter

Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy/Buøy og del av Landsiden

Endringen har hensikt å utvide formålsgrensen og etablere byggegrense som er likt formålsgrensen på gbnr 19/49 på Landøy.

Plan og vedtaksdokumenter

Klagefrist er 05.02.22

Eventuell klage på vedtakene må sendes innen fristen til: post@lindesnes.kommune.no , eller til Teknisk forvaltning med postadresse Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal