Årsak til planendring

Detaljreguleringen legger til rette for utbygging av fortau langs en delstrekning av Rødbergsveien og utvidelse av det kommunale VA-nettet med nedleggelse av VA-ledninger og oppføring av ny pumpestasjon/ pumpehus.

Plandokumenter

Mer informasjon og tilhørende plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister.

Planregisteret finner du her

Klage

Du sender inn kommentar/ merknader via elektronisk skjema. Logg deg inn via ID-porten, fyll ut skjemaet og velg det saken du ønsker å sende inn en kommentar på. 

Si din mening her

Alternativt kan du sende via e-post eller brevpost: 

En eventuell klage på vedtaket må sendes skriftlig via e-post eller brevpost.

  • post@lindesnes.kommune.no
  • Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev og epost merkes «Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for fortau, Rødberg, planID 202107"

Frist for å klage er 03.06.23.