Ordensreglement

For at skolene skal kunne sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte, er det viktig med gode føringer. Et viktig tiltak for dette er ordensreglementet, som gir klare regler for orden og oppførsel ved skolene. 

Nytt felles ordensreglement for den nye kommunen er forventet å være ferdig til skolestart 2020/2021. Gjeldende ordensreglement vil være publisert på hver enkelt skoles nettside.