Vi oppdaterer stadig kunnskapen vår. Idag har tre av våre lærere deltatt på FLORO -kurs.

Etter kurset blir lærerne sertifisert, får kursbevis og kan ta i bruk FLORO som et verktøy til hjelp i utredning av minoritetsspråklige elever.

Floro er et flerspråklig utredningsverktøy som består av kognitive prøver som skal måle ferdigheter en mener er nært knyttet til lesing og til lesevansker. 

Dette verktøyet kan være til hjelp i utredningen for å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språkvansker.