Bruk av lokaler på skolene

Før aktiviteten

 • Arrangør (lag eller forening) må ha oversikt over deltakere og kontaktinformasjon til disse.
 • Arrangør har en smittevernansvarlig.
 • Vanlige smittevernråd må følges. (vær hjemme hvis du er syk, vask hender og hold avstand)
 • Utleier avtaler med arrangør hvilke rom som skal brukes. 
 • Renholdsleder får beskjed om hvilke rom som skal brukes og når de skal brukes, slik at disse rommene vaskes før barna kommer på skolen neste dag.
 • Arrangør setter opp pulter/stoler slik at avstandsreglene følges.
 • Arrangør vasker kontaktpunkter i rommene som brukes, gang og toalett med mikrofiberkluter, vann og såpe. Eksempler på kontaktpunkter; pulter, bord, lysbryter, stoler, armlener, dispensere, dørhåndtak, kran, toaletter
 • Renholderne setter tralle med nødvendig vaskeutstyr på et fast sted på skolen, som arrangør får informasjon om.
 • Deltakerne venter utenfor til aktiviteten skal begynne og slippes inn av instruktør/leder. 
 • Hovedregelen er at foresatte ikke skal være med inn under aktiviteten
 • Alle desinfiserer hendene når de kommer inn.
 • Deltakerne følges ut av leder etter aktiviteten.
 • Utleier informerer lag og foreninger om disse retningslinjene.

Etter aktiviteten

Renholder vasker rommene som brukes før elevene kommer på skolen neste dag. Ved bruk av blåseinstrumenter er det viktig av både gulv og kontaktflater vaskes. For å få dette til må skolene informere renholdslederne om type aktivitet, hvilke rom som skal brukes og når de skal brukes.

Spesielt om korps

 • Noen av korpsene våre har øvelser på skolene. Det er egen smittevernsveileder for korps som må følges under øvelsene: https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser
 • Dere må følge gjeldende nasjonale råd når det gjelder antall personer som kan delta.
 • Det anbefales at deltakere på musikkøvelser inndeles i grupper på inntil 20 personer. Det er også anbefalinger om hvor mye plass man trenger for å øve; helst 1,5 meter mellom hver utøver til siden, 2 meter til neste utøver foran.
 • Renhold etter øvelsen ivaretas av renholder på skolen.

Bruk av idrettshaller

Veileder for smittevern for idrett må følges: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 . Veilederen oppdateres jevnlig.

Renholdslederne sørger for renhold i henhold til veilederne for smittevern. Garderober bør være rengjort før de skal brukes av skolene

Skolene vil ha utegym ei stund utover høsten og bruke garderobene for de eldste elevene. Skolene må informere renholdslederne om når de skal bruke garderobene, slik at det blir prioritert å vaske før elevene kommer. Dersom det blir aktuelt med gym i hallene, må renholdslederne få beskjed.

Barn og voksne som bor i nærområdet anbefales å bytte klær hjemme før trening og skifte tøy/dusje  når de kommer hjem, så fremt dette er mulig. Når det kommer utøvere fra andre steder må de ha tilbud om garderober.

Retningslinjer

 • Arrangør må ha oversikt over deltakere og kontaktinformasjon til disse.
 • Arrangør har en smittevernansvarlig.
 • Vanlige smittevernråd må følges. (vær hjemme hvis du er syk, vask hender og hold avstand)
 • Garderobene skal være åpne for nødvendig bruk, men vi anbefaler at lag og foreninger  begrenser bruken mest mulig.
 • For ordinære treninger bør dere følge de nasjonale rådene når det gjelder antall personer som kan delta. Det anbefales å dele inn i grupper med maks 20 personer i en gruppe. Flere grupper kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene.
 • Deltakerne venter utenfor til aktiviteten skal begynne og slippes inn av instruktør/leder. 
 • Hovedregelen er at foresatte ikke skal være med inn under treningen.
 • Alle desinfiserer hendene når de kommer inn.
 • Deltakerne følges ut av instruktør etter treningen.

Utleie til privatpersoner

Det åpnes foreløpig ikke opp for dette.