Om oss

Barnehagen ligger i Laudal sentrum, med Laudal skole som nærmeste nabo. 

Barnehagens visjon er "Best sammen"

Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på danningsbegrepet. Barnehagen har demokrati og medborgerskap som et sentralt danningsideal. Barna skal dannes til å bli modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i de små og store fellesskap som de inngår i. 

Mål: Alle blir sett og hørt

Vi vil at relasjonene i barnehagen skal være preget av tilknytning og anerkjennelse slik at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. Barna skal oppleve at vi voksne bryr oss, er tilstede og tar deres perspektiv på alvor.

Vi vil fremme og tilrettelegge for positive barn-barn relasjoner og barnefellesskap som gir gode rammer for hvert enkelt barns lek og utvikling. Vi ønsker å være en lærende organisasjon og er opptatt av utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen og felles pedagogisk plattform. Vi byr på oss selv, observerer, vurderer, deler og veileder hverandre. Vi reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdaterer oss og er opptatte av å være tydelige rollemodeller. 

Best sammen!

Avdelinger

Barnehagen har to avdelinger:

  • Lille Måltrost: 0-3 års avdeling
  • Fossekallen: 3-6 års avdeling