Søke jobb i kommunen

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Lindesnes kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Spørsmål om en stilling?

Spørsmål om en stilling?

Kontakt fagenheten som søker etter folk.
Hvem dette er finner du under aktuell stilling på Webcruiter

Hva trenger vi?

Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

  • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
  • lærere, barnehagelærere og assistenter
  • rengjøringspersonell
  • ingeniører og sivilingeniører
  • ledere på ulike nivåer
  • fagarbeidere innenfor ulike fag
  • administrative stillinger 

Sommerjobb 2020

Tjenesteområde Velferd i Lindesnes kommune skal avvikle ferie i perioden 15.06.2020-16.08.2020 og det er behov for sommervikarer. Vi trenger vikarer på alle typer vakter: dag, kveld og natt. 

Hvem er du som søker?

Vi søker i hovedsak etter personer som kan binde seg for hele perioden, men minimum bindingstid er 6 uker.

  • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel.
  • Søkere må beherske norsk språk og kunne gjøre seg forstått både muntlig og skriftlig.
  • Søkere må være fylt 18 år når vikariatet starter.

Hvordan søke?

Klikk for oversikt over sommerjobber og søknadsskjema. 

Interne stillinger

Oversikt over ledige interne stillinger finner du på siden For ansatte. Denne siden er kun tilgjengelig for kommunens ansatte når de er tilkoplet det kommunale nett, dvs sitter på sin arbeidsplass eller påkoplet via hjemmekontorløsning.