Hvordan søke på legat?

Legatene søkes på via elektronisk søknadsskjema. Du logger deg på via ID-porten og fyller ut søknaden. Du finner søknadsskjema nede på siden under SKJEMA.

Søknadsfrist:

15. mai 2021

Hvor mye deles ut?

Kun legater med tilgjengelige midler til utdeling vil være mulige å søke på.
Avkastningen (renteinntektene), som denne formuesverdien gir, er grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det bestemte formålet. 

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene behandles i styremøte mai/juni. Innvilgede søknader utbetales tidligst 1. august. 

Utdeling til privatpersoner etter søknad

Oversikt over legat - privatpersoner

Navn legat

Hvem kan søke

Andreas Tobiassen og hustru Martines legat trengende i Mandal
Borghild Stiansens legat trengende barn i Mandal
Einar Stoud Platou og hustrus legat trengende i Mandal
Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat trengende i Mandal, ungdom i Mandal til hjelp selververv
Keiser Nikolaus den 1.'s legat trengende sjømenn Mandal
Kjøbmann Carl Bentsens legat familiemedlemmer og etterkommere
Nikola og Gunnar Vallemoens legat stipend elever Landbrukets fagskoler
Ole Lie Døbles legat  trengende Valle (gamle Lindesnes)

Utdeling til bedrifter/organisasjoner/kommunen etter søknad

Oversikt over legat - bedrifter/organisasjoner/kommunen

Navn på legat

Formål

Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat byens forskjønnelse eller almennyttig formål (ikke politisk)
Mandal kommunes legat for humanitær og sosial innsats grupper og organisasjoner: for å stimulere frivillig innsats innenfor humanitære og sosiale tiltak
Astri og Torkel Abelseths legat for eldre i Marnardal kommune Inventar og ustyr i Marnardals sykehjem eller eldreboliger. Kan også deles ut til andre hjelpemidler og formål innen eldreomsorgen Marnardal til trivsel for de eldre.

Utdeling uten søknad

Oversikt over legater uten søknad

Navn legat

Formål

Amanda og Arnvid Nygaards legat til fordel for Mandal sykehus, De gamles hjem og Mandal sykehjem Mandal sykehus/De gamles hjem/Mandal sykehjem
Bankdirektør Ertzeids legat Skolestyrene i Mandal, Marnardal, Lindesnes, Audnedal, Sogndalen og Åseral kommune
Holbær Eriksens legat Tusenfryd foreningen
Mandal kommuns eldre legater til fordel for skole Mandal skolestyre, utsmykning av skoler
Stokkeland og Glomsås fond Framhjelp av skogsaka i tidligere Tjomsland skolekres