Hvordan søke på legat?

Du søker via elektronisk skjema. Du logger deg på via ID-porten og fyller ut søknaden. Du finner søknadsskjema nede på siden under Skjema.

Søknadsfrist:

15. mai 2022

Hvor mye deles ut?

Kun legater med tilgjengelige midler til utdeling vil være mulige å søke på.
Avkastningen (renteinntektene), som denne formuesverdien gir, er grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det bestemte formålet. 

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene behandles i styremøte mai/juni. Innvilgede søknader utbetales tidligst 1. august. 

I 2022 kan det søkes om støtte til

  • Trengende i Mandal
  • Stipend til utdanning Landbrukets fagskoler
  • Stimulering til frivillig innsats innenfor humanitære og sosiale tiltak
  • Inventar og utstyr til Marnardals sykehjem eller eldreboliger til trivsel for de eldre

Oversikt over legat - privatpersoner etter søknad

Navn legat

Hvem kan søke

Andreas Tobiassen og hustru Martines legat trengende i Mandal
Borghild Stiansens legat trengende barn i Mandal
Einar Stoud Platou og hustrus legat trengende i Mandal
Keiser Nikolaus den 1.'s legat trengende sjømenn Mandal
Nikola og Gunnar Vallemoens legat stipend elever Landbrukets fagskoler
Amanda og Arnvid Nygaards legat til fordel for Mandal sykehus, de gamles hjem og Mandal sykehjem
trengende i Mandal

Oversikt over legat - bedrifter/organisasjoner/kommunen etter søknad

Navn på legat

Formål

Mandal kommunes legat for humanitær og sosial innsats grupper og organisasjoner: for å stimulere frivillig innsats innenfor humanitære og sosiale tiltak
Astri og Torkel Abelseths legat for eldre i Marnardal kommune Inventar og utstyr i Marnardals sykehjem eller eldreboliger. Kan også deles ut til andre hjelpemidler og formål innen eldreomsorgen Marnardal til trivsel for de eldre.

Oversikt over legater uten søknad

Navn legat

Formål

Amanda og Arnvid Nygaards legat til fordel for Mandal sykehus, De gamles hjem og Mandal sykehjem Mandal sykehus/De gamles hjem/Mandal sykehjem
Stokkeland og Glomsås fond Framhjelp av skogsaka i tidligere Tjomsland skolekrets