Hvordan leie skolelokaler?

Text inn her - må vi lage et digitalt skjema?

Overnatting i skoler, barnehager med mer - instruks

 • Det skal være minimum en våken nattevakt
 • Det skal være en ansvarshavende som er over 18 år
 • Ansvarshavende skal ha navnliste over overnattingsgjestene
 • Nattevakter og ansvarshavende skal ha tilgang på telefon
 • Overnattingsrom skal ha direkte utgang til terreng
 • Det skal ikke være bygninsgmessige avvik på brannsikkerhet
 • Det skal være utarbeidet instrukser beregnet for overnattingsformålet
 • Alle skal kjenne instruksene og vite hvordan de skal handle ved brann
 • Alle skal kjenne til rømningsveiene
 • Ansvarshavende og vakter skal kjenne plassering og riktig bruk av slokkeutstyr

Leietakers ansvar - kopiert fra annen kommune - må gjennomgås

 • Ha en ansvarlig kontaktperson som kan kontaktes i utleieperioden.
 • I god tid før utleie/utlån, senest to dager i forveien, skal ansvarlig kontaktperson og utleier ha en gjennomgang av bygg/rom, brannrutiner, nødutganger, låserutiner/alarm og annen sentral informasjon beskrevet i denne kontrakten.
 • Sørge for at alle voksne som skal være tilstede får informasjonen om brannrutinene og andre viktige forhold knyttet til ansvar og sikkerhet beskrevet i denne kontrakten.
 • Har ansvar for ro og orden og at uvedkommende ikke kommer inn.
 • Skolebygningen skal forlates senest kl.22.30, og før den forlates skal det kontrolleres at alle dører som fører ut er låst, alle vinduer er lukket, alle kokeplater og maskiner er slått av og alle lys slukket.
 • Det er ikke tillatt å røyke/snuse eller bruke alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens lokaler.
 • Det er ikke anledning til å bruke andre rom enn de som er spesifisert til utleie, og rommene skal ikke brukes til annet enn de aktiviteter det er gitt tillatelse til.
 • Kaster all søppel sortert i mat-, papir- og restavfall før de forlater området.
 • Har ansvar for lokalenes inventar og utstyr. Ved ankomst tas det bilder av det enkelte rom, slik at utstyr settes tilbake på rett plass.
 • Erstatningsansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade som evt. påføres bygning, inventar og utstyr. Leietaker vil bli fakturert etter faktiske kostnader.
 • Utlånte nøkler skal leveres tilbake snarest etter utleien.