Område for torvplasser a-k
Område for torvplasser a-k

Fast salgsplass på torvet - årskontrakt dagtid

Ønsker du fast salgsplass på torvet? Areal leies ut for ett år av gangen for salg på dagtid (ikke desember). Det tilates å bruke mobile salgsvogner med lengde inntil 3 meter.

Hvordan søke?

Det søkes elektronisk og søknaden avgjøres av Innbyggertorvet. Søknadsskjema finner du nede på siden under SKJEMA. 

Torvplasser a-k
Område for torvplasser a-k

Dagplass på torvet

Du kan leie salgsplass på dagtid for en eller flere dager.

Hvordan søke?

Dette må meldes til Innbyggertorvet Mandal, innen kl. 1200 dagen før salget starter. Kvittering for betalt salgsplass må tas med på salgsdagen, i tilfelle kontroll.

Giert Karis plass

Giert Karis plass benyttes ved større arrangement, og når det er fulltegnet på torvet. Det er ingen faste inndelinger av salgsområdene.

Utleie/disponering må vurderes fra sak til sak.

Hvordan søke?

Du sender en enkel, men beskrivende forespørsel til e-post post@lindesnes.kommune.no 

Område for tilfeldig torvsalg - Mandal gågate
Område for tilfeldig torvsalg

Tilfeldig gatesalg - gågata

For selgere som av forskjellige grunner ikke kan betale leie på torvet, er det 2 plasser i gågateområdet for dette. Selgere på slike plasser må flytte sitt salg til tilsvarende plass hver 2. time.

Det er ikke lov å selge lettgass-/heliumballonger på torvet. regelbrudd kan medføre bortvisning fra gågateområdet. 

Salgsarealene er på 1 x 2 meter.

Hvordan søke/få plass? 

Gateselgere må kunne legitimere seg. Gateselgere som kommer fra land utenfor EU må i tillegg fremvise gyldig arbeidstillatelse. 

Gateselgere henvender seg til Innbyggertorvet i Mandal enten ved oppmøte eller ved å sende en henvendelse til innbyggertorvet@lindesnes.kommune.no. 

Område for gatemusikanter.
Område for gatemusikanter

Gateartister

Det vil i løpet av en dag være tillatt å spille i 2 timer, fordelt på 3 plasser. Støynivået skal ligge under de til enhver tid gjeldende støygrenser for slik spilling. For opptredener med høyttaler/forsteker tildeles det spilletid på nedre del av torvet. 

Gatemusikanter må kunne legitimere seg.

Hvordan søke?

Tillatelse til å spille/opptre i gågaten i Mandal gis av Innbyggertorvet. Ønsker di å spille/opptre i gågaten, henvender du deg til Innbyggertorvet i Mandal enten ved oppmøte eller ved å sende en henvendelse til innbyggertorvet@lindesnes.kommune.no.

Standvirksomhet

Det er avsatt områder på torvet til gratis standvirksomhet. Dvs. oppstilling av plakater, utdeling av løpesedler m.v. for humanitær, ideelle, religiøse og politiske formål og organisasjoner. Salg av lodd, brosjyrer, aviser, emblemer og lignende som inngår som ledd i opplysningsvirksomhet overfor publikum, er tillatt.

Hvordan søke/få plass?

Tillatelse til å bruke standområdene gis i hvert enkelt tilfelle av Innbyggertorvet ved skriftlig henvendelse.