Leseplan for Lindesnes kommune

Målet med leseplanen er å sikre en målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen i kommunen, i tråd med nyere forskning innen området. Derfor fokuserer planen både på læreren som leselærer og på de ferdighetene vi ønsker at elevene skal tilegne seg gjennom opplæringen.