Dette er første gang Lindesnes kommune anmelder brudd på Covid-19 forskriften. Kommunen vil anmelde alle klare brudd på forskriften som vi blir kjent med.

Det kan være brudd på karantene- eller isolasjonsplikten, aktiv smittespredning eller pålegg som ikke blir fulgt.

Kommunen ønsker å understreke at det å følge smittevernstiltakene er et felles ansvar som vi alle deler. Mange av smitteverntiltakene er oppfordringer og anbefalinger, og noen er regler. Bryter man reglene får det konsekvenser. Konsekvensene kan være bøter opp til 20.000 kroner.

Covid-19 kontrollør

Lindesnes kommune har ansatt en egen Covid-19 kontrollør, i tråd med nasjonale føringer. Kontrolløren har som oppgave å veilede og kontrollere at covid-19 forskriften overholdes i tilknytning til arrangementer, serveringssteder, virksomheter, av innbyggere i karantene og isolasjon, og at innreiseregler overholdes (testing og karantene).