Dette gjelder leger, sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre med helsefaglig kompetanse. Vi ønsker å få en oversikt over hvem vi kan kontakte og innkalle ved behov.

Aktuelle tjenester er i sykehjem, omsorgssentre og hjemmebaserte og miljøterapeutiske tjenester.

Vi søker også etter folk som i en begrenset periode kan arbeide med smittesporing, testing og vaksinering.

Klikk her for mer informasjon og søk stillingene.