Om sommerskolen

Sommerskolen er utviklet for å gi et positivt sosialt og læringsfremmende tilbud til elever i kommunen, utover det ordinære skoleåret.

Sommerskolen ønsker å nå bredt ut og vil ha kurs med hovedtemaer innenfor faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter. En del av kursene er det lokale frivillige lag og foreninger og private aktører som vil drive, i partnerskap med Lindesnes kommune. Vi vil bruke klasserommet, skolegården, nærmiljø og by som læringsarena, og legger vekt på en praktisk tilnærming til spennende temaer innenfor de klassiske skolefagene.

Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom kurs med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner.

Koster det noe?

Nei. Sommerskolen er et gratis tilbud for elever bosatt i Lindesnes kommune som begynner i 1.-10. trinn til høsten.

Når vil det være sommerskole?

I 2021 vil sommerskolen bli avholdt i skolens sommerferie: onsdag 23.juni til onsdag 18.august.

Påmelding

Påmelding for kursene begynner i uke 19.

Hvilke kurs kan du melde deg på?

Vi jobber nå med å få alle kursene på plass. Mer informasjon kommer i midten av mai.