Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • Velkommen til Lindesnes ungdomsskole

  LUS

  Lindesnes ungdomsskole er den eneste ungdomsskolen i Lindesnes kommune. Skolen ligger på Vigeland, ved siden av Nyplass barneskole og Lindesneshallen.

  Kontakt oss

  Sentralbord: tlf. 38 25 64 18

  Rektor: Paula O. Pedersen

   
 • Foreldrehverdag.no

  Nytt tilbud til alle foreldre  Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er... Les mer

  Elever i sjakk-matt

  LUs har kjøpt inn en del sjakkspill, og dette ser ut til å slå veldig an blant elevene. Skolen håper med dette at sjakkspillet i skolegården vil bli brukt flittig utover... Les mer

  VGO dag for 9.trinn - 5.april

  Alle 9.klassinger fra alle ungdomsskolene i Lindesnes-regionen skal hospitere på Mandal Videregående Skole hele denne skoledagen. Opplegget er en del av faget UTDANNINGSVALG. Målet for denne dagen er at elevene skal... Les mer

  Vilbli.no - nå på facebook!

  Nettstedet vilbli.no har nå laget et informasjon- og kommunikasjonstilbud for ungdom og foreldre på facebook. Nettstedet “vilbli" eies og drives av firmaet Pedlex og er mye brukt innen helse og utdanning. Klikk... Les mer

  UKM- ungdommens kulturmønstring

   i Lindesnes kommune i 2017 vil gå av stabelen:Søndag 26. mars 2017, kl. 15.00.Sted: Vigelandsstua. Påmeldingsfrist: Torsdag 16. mars, kl. 12.00. Aktuel aldersgruppe: 10 til 19 år. Det godtas også at enkelte... Les mer

  Lindesnes ungdomsskole

      {tab=title="Kontaktinfo"} Hvem vil du ha tak i? - Du finner oversikten her! {tab=title="Hva og Hvor?"} Lindesnes Ungdomsskole er en ungdomsskole som ligger i Lindesnes kommune i Vest-Agder. Den er plassert på tettstedet Vigeland, ved... Les mer

  Du finner flere nyheter her
 • Paula Oikarainen Pedersen 1 webREKTOR

  Paula O. Pedersen, rektor på Lindesnes ungdomsskole siden høsten 2013. Treffes på skolen, helst på forhånd avtalt tid, hver dag kl. 8-15.30. Kan kontaktes via telefon i direktenummer 382 56 193 og mobiltelefon 905 11945, eller via e-post

  I rektors fravær er skolens inspektør stedfortreder.

  Lindesnes ungdomsskole er del av Lindesnesskolen og den eneste ungdomsskolen i Lindesnes kommune. Skolen mottar elever fra tre barneskoler i kommunen: Nyplass skole, Spangereid skole og Vigmostad privatskole. Lindesnesskolen har utarbeidet felles plan for skoleutvikling: OK-utvikling 2015-2019, og Lindesnes ungdomsskole har sin egen virksomhetsplan som viser våre årlige satsinger. Elever fra Lindesnes ungdomsskole søker som regel videre til Mandal videregående skole som skolen har et godt og tett samarbeid med via ledelse og rådgivere.

  Vi håper at du som er elev deltar aktivt i læring og gir et positivt bidrag til skolemiljøet. På samme måten ønsker vi at du som forelder/foresatt støtter ditt barns læringsarbeid og elevenes psyko-sosiale miljø. Ta kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi er opptatt å ha en god dialog mellom hjem og skole slik at vi sammen kan legge til rette for læring og trivsel for alle elever.

Finn oss på kartet

lus logo100Lindesnes ungdomsskole