Om Lindesnesfondet

Lindesnesfondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnes og Åseral kommune, og skal primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Det gis ikke tilskudd til investeringer i maskiner/utstyr og bygninger.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og etablerte bedrifter/virksomheter.

Når kan du søke?

Det kan søkes om midler fra fondet hele året.

Hvor mye kan du søke om?

For bedrifter og enkeltpersoner kan det samlet bevilges inntil kr.100.000,- pr. prosjekt/tiltak.

Den offentlige støtten skal totalt ikke utgjøre med enn 50 %.

Når behandles søknaden?

Søknadene behandles fortløpende.