Generelt

Logopedene tilbyr en kombinasjon av direkte trening og veiledning. Hjelpen gis i en kort periode eller flere ganger i løpet av skoleåret.

Henvisning til logopedi

  • Barn som trenger logopediske tjenester skal alltid ha henvisning fra skolens ressursteam med grunnlag i informasjon fra hjem, kontaktlærer, spesialpedagog og/eller etter en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.
  • For elever ved voksenopplæringen vil tilbudet bygge på en sakkyndig uttalelse fra PTT, og det er rektor som sender henvisning til logopedtjenesten.