Vennligst ikke ring koronatelefonen/vaksinetelefonen med disse spørsmålene, da det vanskeliggjør arbeidet med vaksinering av innbyggerne våre. Det er fastlegene som har vurdert sine pasienter, og som vet hvem de har meldt inn.

Vi ønsker også å presisere at de som vi nå er i gang med å vaksinere, er personer i høyrisikogruppen under 65 år – ikke i de som er definert i den vanlige risikogruppen. Klikk her for å lese mer om hvem som defineres som høyrisiko og vanlig risiko. Vi vaksinerer nå også de som er mellom 65 og 74 år.

Det er noen få som vi strever med å få kontakt med, og kommunen sender nå ut brev til disse og ber om at de kontakter koronatelefonen for å bestille time til vaksinasjon dersom de ønsker å ta vaksinen.