Frivillighetsmelding

Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Du finner mer informasjon på nettsiden:

Frivillighetens år 2022

Lindesnes kommune vil også være med ved å fremme den frivillige innsatsen som legges ned lokalt og rette fokus på betydningen av frivilligheten for lokalsamfunnet vårt. Dette er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, der et av satsingsområdene er Deltakelse og samfunnsengasjement. Lindesnes kommunes frivillighetserklæring beskriver grunnleggende verdier og prinsipper, og fokusområder med målsetninger for kommunens frivillighetspolitikk.

På kommunens nettside Frivillighetens år vil det etter hvert komme mer informasjon om arrangementer som planlegges i Lindesnes kommune for å markere Frivillighetens år 2022.