Hvordan melde inn fravær - oversikt over telefonnummer

Alle fraværsmeldinger sendes som SMS til oppgitt nummer for den skolen det gjelder. 

Oversikt over telefonnummer som skal benyttes ved fravær
Skole Telefonnummer
Bjelland barneskole 59447250
Laudal barneskole 59447250
Øyslebø barneskole 59447250
Marnar ungdomsskole 59447250
   
Furulunden barneskole 59447245
Frøysland barneskole 59447245
Ime barneskole 59447245
Holum barneskole 59447245
Vassmyra ungdomsskole 59447245
Blomdalen ungdomsskole 59447245
   
Nyplass barneskole 59447249
Spangereid barneskole 59447249
Vigeland ungdomsskole 59447249

Hvordan sende SMS

  • Start SMS´en med signaturen til vedkommende du ønsker å sende SMS til. Ved starten av skoleåret kommer lærerne til å informere om signaturen.
  • Om du glemmer signaturen i starten av SMS´en, vil den ikke komme frem. 
  • Ikke skriv sensitiv informasjon i SMS'en.
  • Det er ikke mulig å ringe telefonnummeret. Så lenge telefonnummeret ditt er registrert i foresattpåloggingen kan skolen se hvem meldinger kommer fra. 
  • Ved spørsmål ta kontakt med skolen det gjelder.