Heddeland bo- og aktivitetssenter

Avdelingsleder: Kari Slettan
Telefon: 90 18 32 32
Send epost til avdelingsleder

Telefon underavdeling: 46 89 84 32

Solhøgda avlastningsbolig

Avdelingsleder: Mats Vavik
Telefon: 92 85 88 07
Send epost til avdelingsleder 

 • Solhøgda avlastningsbolig gir tjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge. Dersom det er åpenbart at institusjonsavlastning ikke er egnet for bruker kan det også gis tilbud om privat avlastning.

 • Vi har to boligkompleks på Solhøgda; et kompleks med fire omsorgsboliger og et med ni. Alle brukerne som bor her har så stort hjelpebehov at de trenger døgntjeneste.

Solhøgda botjeneste

Avdelingsleder: Hanne Charlotte Pettersen
Telefon: 90 97 43 34
Send epost til avdelingsleder  

 • Avdeling Solhøgda gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som trenger tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne.

 • Mest mulig glede og livskvalitet for alle.

 • Vårt mål er å ha visjonen med oss i alt arbeidet med brukerne. Hva som gir glede og hva som oppleves som livskvalitet er individuelt for hvert enkelt menneske. Vi tilstreber derfor individuell behandling med brukernes behov i sentrum.

 • Gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre som har behov for målrettet miljøarbeid for å takle dagliglivets gjøremål og som bor på vestsiden av Mandalselva.

Skinsnes botjeneste

Avdelingsleder: Line Siebert
Telefon: 99 70 22 05  
Send epost til avdelingsleder  

 • Følger opp og gir ulike tjenester til funksjonshemmede

Hesland bo- og aktivitetssenter

Avdelingsleder: Idar Tronstad
Telefon: 94 80 69 60
Send epost til avdelingsleder  

 • Gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i form av psykisk utviklingshemming og fysiske funksjonsnedsettelser.

 • Avdelingen har ansvar for hjemtjenester og gir dagsenterplass til i alt 23 brukere på Hesland i Mandal.

 • Avdelingen har også ansvar for Tre og Tekstil som er en tilrettelagt arbeidsplass for ca 16 arbeidstakere lokalisert på Vigeland.

 • Avdelingen har ansvar for tjenester i boligene som er lokalisert ved rådhuset i Marnardal, til sammen 10 leiligheter.

 • Gir tjenester til hjemmeboende som bor utenfor bofelleskap. Aktivitetshuset er dagtilbudet til brukerne. Det er lokalisert like i nærheten. Her er det 8-11 brukere pr. dag.

 • Boligen og aktivitetshuset utgjør til sammen i underkant av 23 årsverk.

Vigeland botjeneste

Avdelingsleder: Tore Aastrup
Telefon: 91 36 47 07
Send epost til avdelingsleder